At last has the renovation of the hotel in Arenales del Sol begun!
Located at the beach and abandoned for more than 30 years ago. The renovation is expected to be completed by summer 2017. The hotel will have four stars and have hundred rooms.

Äntligen har renoveringen av hotellet i Arenales del Sol börjat !
Hotellet som ligger vid stranden övergavs för mer än 30 år sedan och renoveringen beräknas vara klart till sommaren 2017. Hotellet kommer att ha fyra stjärnor och ha hundra rum.